WPCC-100

MATERIAŁY DO POBRANIA

  Katalog

 2D

 3D


ZAPISZ DO PDF / DRUKUJ STRONĘ


DATA PUBLIKACJI - 2017-11-07

NOMINALNE PARAMETRY PRACY PRZY POMPOWANIU WODY CZYSTEJ
(dla maksymalnej prędkości obrotowej i największego wirnika)

*Konstrukcja pomp umożliwia zmniejszanie parametrów pracy poprzez zmniejszenie obrotów i/lub zmniejszenie średnicy wirnika dostosowując pompę do instalacji bez potrzeby dławienia.


TYPOWE ZASTOSOWANIA

 • pompowanie mieszanin wody i piasku kwarcowego, rud, węgla, żużlu, popiołu, itp.
 • pompowanie mieszanin wody i ciał stałych o dużych ziarnach i właściwościach mocno ścierających,
 • górnictwo – pompy WPCC przewidziane do zastąpienia dotychaczas stosowanych pomp odwadniających do cieczy ciężkich,
 • procesy technologiczne,
 • instalacje przemysłowe,
 • instalacje filtrujące.

PODSTAWOWE ZALETY

 • wysoka trwałość dzięki zastosowaniu najnowszych materiałów odpornych na erozję lub korozję,
 • gęstość pompowanej mieszaniny może wynosić ρmax=2200 kg/m3 przy pompowaniu mieszanin o 50% zawartości ciał stałych w wodzie,
 • możliwość pracy szeregowej,
 • zgodność wymiarów przyłączeniowych z pompami do cieczy ciężkich,
 • możliwość pracy z przetwornicą częstotliwości,
 • cicha i spokojna praca,
 • praca z napływem lub ze ssaniem,
 • dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem – ATEX Ex I M2.

CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY

 • H = f(Q) - wysokość podnoszenia od wydajności,
 • P = f(Q) - moc pobierana od wydajności,
 • η = f(Q) - sprawność od wydajności,
 • dz - średnica wirnika,
 • n - prędkość obrotowa.

WYMIARY GABARYTOWE POMPY

 


WYMIARY POŁĄCZENIOWE POMPY

Kołnierze standardowo wykonywane zgodnie z normą PN-EN 1092-1 lub PN-EN 1092-2.


WYMIARY GABARYTOWE PRZYKŁADOWEGO ZESPOŁU POMPOWEGO


Możliwe jest wykonania pomp o innych parametrach, niż przedstawiono w tabelach i na wykresach, po uzgodnieniu z producentem.