Informacje

Niniejsza strona internetowa nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Żadna z informacji, umieszczonych na stronie internetowej, nie może być traktowana jako oferta kupna lub sprzedaży.

Niniejsza strona internetowa i jej treść są chronione zgodnie z przepisami kodeksu dotyczącymi praw własności intelektualnej, przede wszystkim w zakresie tekstu, obrazów animowanych lub statycznych, dźwięku, marki, prawa autorskiego, rysunków i wzorów.

Wysyłając wiadomości wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych w związku z odpowiedzią na pytanie lub realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Zakład Mechaniki Przemysłowej ZAMEP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Udzieli 6, 44-100 Gliwice, KRS 0000083261, NIP 6312341369, REGON 277760756, o kapitele zakładowym 1 700 000,00 zł.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora: zamep@zamep.eu spod adresu, którego zgoda dotyczy.