Badanie pomp na stanowisku prób ruchowych

Na terenie firmy ZAMEP znajdują się dwa stanowiska badawcze parametrów hydraulicznych pomp. Oba zostały zaprojektowane, zbudowane i funkcjonują zgodnie z normą PN-EN ISO 9906. Badania mogą być wykonywane zarówno w 2 jak również w 1 klasie dokładności.
 
Stanowisko średniociśnieniowe:
  • przepływ do 420 m3/h,
  • ciśnienia do 40 bar.
 
Stanowisko wysokociśnieniowe:
  • przepływ do 1800 m3/h,
  • ciśnienia do 160 bar.
 
Na obu stanowiskach zainstalowano również instalacje pomiaru temperatur i mocy silników. Wszystkie przetworniki posiadają wymagane klasy dokładności, a odczyt i zapis wyników realizowany jest komputerowo.