WPS-200

MATERIAŁY DO POBRANIA

  Katalog

 2D

 3D


ZAPISZ DO PDF / DRUKUJ STRONĘ


DATA PUBLIKACJI - 2017-11-07

TYPOWE ZASTOSOWANIA

 • pompowanie wody czystej lub zanieczyszczonej mechanicznie ciałami stałymi o wielkości ziaren do 2 mm,
 • górnictwo – odwadnianie oddziałowe i pomocnicze – pompy WPS przewidziane do zastąpienia dotychczas stosowanych pomp odwadniających średniociśnieniowych,
 • wodociągi,
 • zaopatrzenie w wodę pitną,
 • podwyższanie ciśnienia,
 • procesy technologiczne,
 • instalacje przemysłowe,
 • instalacje filtrujące

PODSTAWOWE ZALETY

 • wysoka trwałość dzięki zastosowaniu najnowszych materiałów odpornych na erozję lub korozję,
 • wykonanie specjalne z materiałów typu DUPLEX szczególnie odporne na trudne warunki,
 • dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu odciążenia sił osiowych pompy nie wymagają chłodzenia wodnego łożysk,
 • cicha i spokojna praca,
 • zgodność wymiarów przyłączeniowych z pompami Odwadniającymi Średniociśnieniowymi,
 • praca z napływem lub ze ssaniem,
 • nowoczesna i zwarta konstrukcja,
 • bezobsługowa praca przy zastosowaniu uszczelnienia mechanicznego,
 • dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem – ATEX Ex I M2.

CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY

 • H = f(Q) - wysokość podnoszenia od wydajności,
 • P = f(Q) - moc pobierana od wydajności,
 • η = f(Q) - sprawność od wydajności,
 • HS = f(Q) - dopuszczalna wysokość ssania od wydajności,
 • NPSH3 = f(Q) - nadwyżka antykawitacyjna od wydajności.

WYMIARY GABARYTOWE POMPY


WYMIARY POŁĄCZENIOWE POMPY

Kołnierze standardowo wykonywane zgodnie z normą PN-EN 1092-1 lub PN-EN 1092-2.


WYMIARY GABARYTOWE PRZYKŁADOWYCH ZESPOŁÓW POMPOWYCH


Możliwe jest wykonania pomp o innych parametrach, niż przedstawiono w tabelach i na wykresach, po uzgodnieniu z producentem.