VELOXOS-65

MATERIAŁY DO POBRANIA

  Katalog

 2D

 3D


ZAPISZ DO PDF / DRUKUJ STRONĘ


DATA PUBLIKACJI - 2017-11-07

NOMINALNE PARAMETRY PRACY PRZY POMPOWANIU WODY CZYSTEJ


TYPOWE ZASTOSOWANIA

 • pompowanie wody czystej i lekko zanieczyszczonej,
 • ciepłownictwo - zasilanie kotłów, mycie kotłów,
 • energetyka - pompowanie kondensatu,
 • papiernictwo - mycie sit,
 • cukrownictwo - mycie sit filtracyjnych,
 • przemysł spożywczy - zasilanie wytwornic pary,
 • koksownictwo - pompowanie wody amoniakalnej, zasilanie baterii inżektorów,
 • inne instalacje o parametrach cieczy zbliżonych do wody przy pH 6÷10.

PODSTAWOWE ZALETY

 • lekka i zwarta konstrukcja,
 • cicha i spokojna praca,
 • temperatura pompowanej cieczy może wynosić do 150°C,
 • dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem – ATEX Ex I M2.

CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY

W opracowaniu

 


WYMIARY GABARYTOWE POMPY

 


Możliwe jest wykonania pomp o innych parametrach, niż przedstawiono w tabelach i na wykresach, po uzgodnieniu z producentem.