Clients

Polska Grupa Górnicza

Kompania Wu0119glowa S.A.

Katowicki Holding Wu0119glowy S.A.

KGHM Polska Miedu017a S.A.

Jastrzu0119bska Spóu0142ka Wu0119glowa S.A.

Pou0142udniowy Koncern Energetyczny S.A.

TAURON – Polska Energia S.A.

Kopalnia Soli

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.

Lubelski Wu0119giel Bogdanka S.A.

PGE KWB Turów S.A.

GE General Electric

Kopex S.A.

Famur S.A.

Ostravsko-karvinské doly

Nowa Koksownia Czu0119stochowa Sp.z o.o.

Tabas Parvadeh Coal Co.

Instytut Maszyn i Urzu0105dzeu0144 Energetycznych

i wielu innych