Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Odpowiedź na wiadomość elektroniczną jest równoznaczna z udzieleniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Mechaniki Przemysłowej ZAMEP Sp. z o. o. ul. Udzieli 6, 44-102 Gliwice.
 2. można się z nami skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: zamep@zamep.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
  1. podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub
  2. celem odpowiedzi na Pana/Pani żądanie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, lub
  3. realizacji umowy/zamówienia, lub
  4. realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – informowania o naszych produktach i usługach.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów:
  1. dostawcy usług hostingowych oraz systemów IT,
  2. operatorzy pocztowi,
  3. integratorzy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia działań z wykonaniem na koniec roku następującego po wskazanym terminie (cele a, b), a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych lub do momentu odwołania zgody,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolna. Jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.