Informacje

Niniejsza strona internetowa nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Żadna z informacji, umieszczonych na stronie internetowej, nie może być traktowana jako oferta kupna lub sprzedaży.
 
Niniejsza strona internetowa i jej treść są chronione zgodnie z przepisami kodeksu dotyczącymi praw własności intelektualnej, przede wszystkim w zakresie tekstu, obrazów animowanych lub statycznych, dźwięku, marki, prawa autorskiego, rysunków i wzorów.